ESTUDIANTS


PRIMÀRIA

- Estada en habitacions col·lectives amb bany i calefacció
- 2 hores diàries d’estudi tutoritzades
- Tutories personalitzades
- Instal·lacions esportives per a aprofitar el temps de lleure fent esport: futbol, bàsquet, tennis taula, piscina, …
- Possibilitats de realitzar altres activitats en el propi centre: jocs de taula, cinema, música, lectura, …
- Coordinació amb els respectius professors tutors
- Seguiment permanent amb les famílies
- Acompanyament espiritual amb el suport de l’equip de pastoral de la casa, tant de tipus individual com a través de la participació als grups de reflexió

ESO (1r CILE)

Estada en habitacions col·lectives amb bany i calefacció
- 3 hores diàries d’estudi tutoritzades
- Tutories personalitzades
- Instal·lacions esportives per a aprofitar el temps de lleure fent esport: futbol, bàsquet, tennis taula, piscina, …
- Possibilitats de realitzar altres activitats en el propi centre: jocs de taula, cinema, música, lectura, …
- Coordinació amb els respectius professors tutors
- Seguiment permanent amb les famílies
- Acompanyament espiritual amb el suport de l’equip de pastoral de la casa, tant de tipus individual com a través de la participació als grups de reflexió

ESO (2N CICLE)

- Estada en habitacions col·lectives amb bany i calefacció
- 3 hores diàries d’estudi tutoritzades
- Tutories personalitzades
- Instal·lacions esportives per a aprofitar el temps de lleure fent esport: futbol, bàsquet, tennis taula, piscina, …
- Possibilitats de realitzar altres activitats en el propi centre: jocs de taula, cinema, música, lectura, …
- Possibilitat de sortir del centre en les hores de temps lliure i amb l’autorització dels pares
- Coordinació amb els respectius professors tutors
- Seguiment permanent amb les famílies
- Acompanyament espiritual amb el suport de l’equip de pastoral de la casa, tant de tipus individual com a través de la participació als grups de reflexió

BATXILLERAT:

- Estada en habitacions individuals amb bany i calefacció
- 3,5 hores diàries d’estudi tutoritzades
- Tutories personalitzades
- Instal·lacions esportives per a aprofitar el temps de lleure fent esport: futbol, bàsquet, tennis taula, piscina, …
- Possibilitats de realitzar altres activitats en el propi centre: jocs de taula, cinema, música, lectura, …
- Possibilitat de sortir del centre en les hores de temps lliure.
- Coordinació amb els respectius professors tutors
- Seguiment permanent amb les famílies
- Acompanyament espiritual amb el suport de l’equip de pastoral de la casa, tant de tipus individual com a través de la participació als grups de reflexió

UNIVERSITARIS I ALTRES ESTUDIS:

- Estada en habitacions individuals o dobles amb bany i calefacció.
- Lliure accés a l’edifici i a les habitacions.
- Utilització de les zones comunes de la residència.
- Instal·lacions esportives per a aprofitar el temps de lleure fent esport: futbol, bàsquet, tennis taula, piscina, …
- Acompanyament espiritual amb el suport de l’equip de pastoral de la casa, tant de tipus individual com a través de la participació als grups de reflexió

 Facebook