ESTUDIANTS


PRIMÀRIA

– Estada en habitacions col·lectives amb bany i calefacció
– 2 hores diàries d’estudi tutoritzades
– Tutories personalitzades
– Instal·lacions esportives per a aprofitar el temps de lleure fent esport: futbol, bàsquet, tennis taula, piscina, …
– Possibilitats de realitzar altres activitats en el propi centre: jocs de taula, cinema, música, lectura, …
– Coordinació amb els respectius professors tutors
– Seguiment permanent amb les famílies
– Acompanyament espiritual amb el suport de l’equip de pastoral de la casa, tant de tipus individual com a través de la participació als grups de reflexió

ESO (1r CILE)

Estada en habitacions col·lectives amb bany i calefacció
– 3 hores diàries d’estudi tutoritzades
– Tutories personalitzades
– Instal·lacions esportives per a aprofitar el temps de lleure fent esport: futbol, bàsquet, tennis taula, piscina, …
– Possibilitats de realitzar altres activitats en el propi centre: jocs de taula, cinema, música, lectura, …
– Coordinació amb els respectius professors tutors
– Seguiment permanent amb les famílies
– Acompanyament espiritual amb el suport de l’equip de pastoral de la casa, tant de tipus individual com a través de la participació als grups de reflexió

ESO (2N CICLE)

– Estada en habitacions col·lectives amb bany i calefacció
– 3 hores diàries d’estudi tutoritzades
– Tutories personalitzades
– Instal·lacions esportives per a aprofitar el temps de lleure fent esport: futbol, bàsquet, tennis taula, piscina, …
– Possibilitats de realitzar altres activitats en el propi centre: jocs de taula, cinema, música, lectura, …
– Possibilitat de sortir del centre en les hores de temps lliure i amb l’autorització dels pares
– Coordinació amb els respectius professors tutors
– Seguiment permanent amb les famílies
– Acompanyament espiritual amb el suport de l’equip de pastoral de la casa, tant de tipus individual com a través de la participació als grups de reflexió

BATXILLERAT:

– Estada en habitacions individuals amb bany i calefacció
– 3,5 hores diàries d’estudi tutoritzades
– Tutories personalitzades
– Instal·lacions esportives per a aprofitar el temps de lleure fent esport: futbol, bàsquet, tennis taula, piscina, …
– Possibilitats de realitzar altres activitats en el propi centre: jocs de taula, cinema, música, lectura, …
– Possibilitat de sortir del centre en les hores de temps lliure.
– Coordinació amb els respectius professors tutors
– Seguiment permanent amb les famílies
– Acompanyament espiritual amb el suport de l’equip de pastoral de la casa, tant de tipus individual com a través de la participació als grups de reflexió

UNIVERSITARIS I ALTRES ESTUDIS:

– Estada en habitacions individuals o dobles amb bany i calefacció.
– Lliure accés a l’edifici i a les habitacions.
– Utilització de les zones comunes de la residència.
– Instal·lacions esportives per a aprofitar el temps de lleure fent esport: futbol, bàsquet, tennis taula, piscina, …
– Acompanyament espiritual amb el suport de l’equip de pastoral de la casa, tant de tipus individual com a través de la participació als grups de reflexió